Letty Marree

Letty

POH-GGZ

De praktijkondersteuner ggz (poh-ggz) ondersteunt de huisarts bij klachten die betrekking hebben op de geestelijke gezondheid van patiënten. Met een poh-ggz in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten, zoals somberheid, overspannen zijn, rouwverwerking, levensfaseproblemen, piekeren en relatieproblemen.

Bij klachten of het ervaren van problemen kan de huisarts u naar de poh-ggz  verwijzen. In een intakegesprek brengt de poh-ggz met u uw klachten en vragen in kaart. Samen kijkt u hoe u het beste verder geholpen kunt worden. Dit kan zijn door een aantal vervolggesprekken bij de poh-ggz. Het is ook mogelijk dat er een advies wordt gegeven voor doorverwijzing voor verdere behandeling of begeleiding bij b.v. een psycholoog, wijkteam of psychotherapie.