Spoed

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112

Spoed tijdens praktijktijden
Voor spoedeisende zaken tijdens praktijktijden belt u de praktijklijn via nummer: 033 457 06 06 en kiest u 1

Spoed buiten praktijktijden
Voor spoedeisende zaken buiten praktijktijden belt u met Huisartsenpost Eemland via nummer: 085 773 11 00

Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio samen. U wordt hier uitsluitend voor zaken die niet tot gewone werktijden kunnen wachten geholpen ná telefonische afspraak.
U kunt sneller worden geholpen als u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • uw burgerservicenummer (BSN)
  • uw zorgpas
  • de naam van uw huisarts
  • uw medicijngebruik

Voor consulten en visites in de avond-, nacht- en weekenddienst ontvangt u een rekening van de huisartsenpost.