POH-spreekuren

Voor controles/begeleiding van een aantal chronische aandoeningen en voor psychische hulpverlening kunt u verwezen worden naar onze POH-spreekuren.

Afspraken voor een POH-spreekuur vinden plaats na verwijzing via uw huisarts.

POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek).  Frouwkje Genuit en Esther Captijn en Anne van Nieuwenhuizen
Dit spreekuur is voor controles/begeleiding van onze patiënten met diabetes en/of hoge bloeddruk en/of astma/COPD.
De POH-S hanteert hierbij korte lijnen met de huisarts van de patiënten.
Anne van Nieuwenhuizen heeft als aandachtsgebied de ouderenzorg.

POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke Gezondheids Zorg).  Joris Huisman
Dit spreekuur is voor onze volwassen patiënten en biedt ondersteuning bij psychische klachten.
Binnen een aantal gesprekken van 30 minuten lukt het vaak om mensen weer op de goede weg te krijgen. Indien het toch nodig is, wordt ervoor gezorgd dat mensen op een goede plek elders terecht kunnen.

POH-GGZ-jeugd spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke Gezondheids Zorg - jeugd).  Nadia Ebbing
Dit spreekuur is speciaal voor onze jeugdigen patiënten en biedt ondersteuning bij psychische klachten.
Meestal zal begeleiding/behandeling van onze POH-GGZ-jeugd genoeg zijn. Indien het toch nodig is, wordt gezorgd voor een gerichte doorverwijzing voor verdere behandeling.