Zeldertsedreef 7
3824 EJ Amersfoort

De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur. Tussen 12.30 - 13.30 uur is de praktijk gesloten maar wel bereikbaar voor spoedgevallen.

De praktijk is telefonisch bereikbaar via nummer:
033 457 0606 Bij spoed tijdens praktijktijden kiest u optie 1.

Bij spoed buiten praktijktijden belt u met Huisartsenpost Eemland via nummer: 085 773 1100

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112

Afwezigheid:

Dr Janssen zal voorlopig op gedeelde kracht werken. Dit ten gevolge van enkele kleine TIA's. 

U zult daarom vaker een waarnemer treffen. De continuïteit zal daardoor gewaarborgd blijven. 

 

----------------------------------------------------------------------

Uw zorg online

Beste patiënt,

Het zal u niet ontgaan zijn dat u per 01-01-2021 recht heeft op online inzage in uw medisch dossier.

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:
Advies van de huisarts
Uitslagen van uw onderzoeken
Een overzicht van uw medicijnen

Deze gegevens kunt u inzien vanaf uw computer thuis of op uw smartphone of tablet.

Om deze inzage voor u eenvoudig toegankelijk te maken gaat onze praktijk gebruik maken van een nieuw patiëntenportaal. In dit nieuwe portaal kunt u, naast het inzien van uw medisch dossier, ook gebruik maken van onderstaande functionaliteiten:
Een vraag stellen aan uw huisarts (e-consult)
Herhaalrecepten bestellen
Een afspraak maken
Berichten ontvangen van uw zorgverlener

Dit portaal wordt vrijdag 11-12-2020 actief en is te bereiken via onze website. Vanaf deze datum zal ons huidige portaal niet meer toegankelijk zijn.

Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe portaal dienen u een nieuw account aan te vragen. Dit is nodig vanwege aangescherpte beveiligingseisen die de overheid stelt. Een nieuw account kunt u via het nieuwe portaal aanvragen. Dit geldt voor elke persoon in u huishouden apart.
Accounts voor ons huidige portaal zullen door ons afgesloten en verwijderd worden.

U vindt ons nieuwe portaal vanaf 11-12-2020 op onze website
https://www.huisartsenpraktijknieuwland.nl
Of via de app van https://uwzorgonline.nl

Zijn uw gegevens veilig in dit portaal?
Alleen de huisarts, de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. De huisarts en de medewerkers van de praktijk hebben geheimhoudingsplicht. U ziet uw medische gegevens nadat u inlogt op uw patiënt portaal. Geef de inlogcodes van uw account nooit aan anderen.

Pas op met het geven van uw medische gegevens aan anderen.
U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of aan een goede vriend die u helpt met de zorg voor uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. Laat anderen nooit zomaar uw gegevens inzien

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een andere bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier. Geef alleen de gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw medische gegevens aan iemand? Bespreek dit dan met uw huisarts of met de assistente. Zij kunnen u helpen.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf heden neemt huisarts dokter van Bentum geen nieuwe patienten aan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------